Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Định nghĩa Tình yêu
Hội thảo của các nhà khoa học với chủ đề " Tình yêu là gì". Nhà khoa học đầu tiên phát biểu:
- Tình yêu là căn bệnh bắt mọi người phải nằm giường
Nhà khoa học thứ hai:
- Hãy khoan, căn bệnh gì mà chẳng người bệnh nào muốn được chữa chạy? Tình yêu là công việc.
Nhà khoa học thứ ba:
- Công việc gì mà lại thế, khi mà bộ phận chính của cơ thế lại đứng im tại chỗ? Tình yêu là một vụ kiện.
Nhà khoa học thứ tư lên tiếng:
- Vụ kiện gì mà chẳng ai đau khổ, cả đôi bên đều hài lòng? Tình yêu là một nghệ thuật.
Nhà khoa học tiếp theo: 
-Sao lại có thể là một nghệ thuật khi tất cả mọi người đều làm được? Tình yêu là một môn khoa học.
Cuối cùng, nhà khoa học lão thành, vị giáo sư đáng kính nhiều tuổi nhất lên tiếng:
-Môn khoa học gì mà tất cả các sinh viên đều làm được, còn tôi thì không thể?

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Khách giang hồ

Khuất khúc non sông mấy nhịp cầu
Những là gió Á với mưa Âu
Đời chưa duyên kiếp, ai xanh mắt
Khách chẳng công danh cũng bạc đầu
Cảnh cũ đòi phen thay chủ mới
Đường xa kinh nỗi suốt đêm thâu
Giang hồ chưa đã bao nhiêu bước 
Mà cuộc trần ai mấy bể dâu !

/ Thơ Tản Đà toàn tập, tập 1, NXB Văn học/